Stichting Gecontroleerde Cannabisteelt

Goed om te weten

Goed om te weten

December 2017 - Onafhankelijke adviescommissie

Op 20 december stellen de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Volksgezondheid, Sport en Welzijn de Tweede Kamer voor om een onafhankelijke adviescommissie samen te stellen. Deze commissie krijgt de opdracht om advies uit te brengen over de invulling, uitvoering en evaluatie van de experimenten.

Oktober 2017 - Experimenten

Op 7 oktober 2017 kondigt het kabinet experimenten met gereguleerde wietteelt aan. Zes à tien (middel)grote gemeenten gaan een uniform experiment uitvoeren. De overheid gaat wet- en regelgeving maken om de experimenten mogelijk te maken. Met de experimenten wil het kabinet de effecten van een gesloten coffeeshopketen aantonen.

Maart 2017 - Waarom de Wet gesloten coffeeshopketen?

In Nederland wordt de verkoop van cannabis in coffeeshops gedoogd. Hiervoor zijn regels opgesteld. Maar het telen, vervoeren en in- en verkopen ervan zijn illegale activiteiten. Aan de 'achterdeur' regelen
coffeeshops de inkoop van hun cannabisproducten. Zij kopen illegaal geteelde, niet gecontroleerde cannabis en zijn afhankelijk van wat er op dat moment beschikbaar is. Ze hebben geen garantie dat de ingekochte cannabis goed van kwaliteit is, niet vervuild is en de juiste sterkte heeft. Hierdoor kunnen ze de cannabisconsument niet optimaal informeren en adviseren. Deze situatie is niet wenselijk. Ook de veiligheid kan een risico vormen. Daarnaast verdwijnt ook het geld dat de coffeeshop de teler betaalt, direct het 'zwarte circuit' in; de overheid kan er geen belasting over heffen. Illegale kwekerijtjes schieten voortdurend als paddenstoelen uit de grond. Zij voorzien in een behoefte. Politie en justitie hebben hun handen vol aan het oprollen ervan.

Februari 2017 - Wet gesloten coffeeshopketen aangenomen

Op 21 februari neemt de Tweede Kamer de Wet gesloten coffeeshopketen aan. Deze wet maakt de teelt, transport en inkoop van gecontroleerde cannabis mogelijk.

©2020 Stichting Gecontroleerde Cannabisteelt. All Rights Reserved. Design by PUP webdesign

Zoek