Stichting Gecontroleerde Cannabisteelt

Wie zijn wij

Wie zijn wij?

De Stichting Gecontroleerde Cannabisteelt ontplooit activiteiten die nodig zijn voor een transparante en
gecontroleerde cannabisteelt. De stichting is - in nauw overleg met de burgemeester van Zwijndrecht -
opgericht in 2013 en werkt vanuit een missie, visie en een aantal kernwaarden.

Missie

De Stichting Gecontroleerde Cannabisteelt wil het telen van cannabis als niet strafbare activiteit mogelijk
maken om gecontroleerde cannabis te leveren aan de coffeeshop(s). Hiermee wil de stichting een positieve bijdrage leveren aan de volksgezondheid, veiligheid, openbare orde en de schatkist.

Visie

De Stichting Gecontroleerde Cannabisteelt teelt cannabis en/of ziet toe op cannabisteelt ten behoeve van de verkoop in de coffeeshop(s) in Nederland, waardoor de volledige keten van teelt, opslag, vervoer, inkoop, productie, verkoop en administratieve processen transparant en controleerbaar is.

Kernwaarden

De Stichting Gecontroleerde Cannabisteelt ontplooit haar activiteiten vanuit een aantal idealen waarin de stichting gelooft en waaraan de stichting waarde hecht.

 • Gereguleerde teelt levert een positieve bijdrage aan de volksgezondheid.
  De stichting controleert voortdurend het productieproces en de kwaliteit en samenstelling van de
  cannabis. Hierdoor is er informatie beschikbaar over de samenstelling, werkzame stoffen en sterkte van de cannabis. Relevante inhoudelijke productinformatie - bijvoorbeeld over de werkzame stoffen zoals thc en cbd - kunnen we dan bijvoorbeeld teruglezen op de verpakking van de eindproducten. Tevens kunnen we voorkomen dat de cannabisproducten vervuilende toevoegingen en bestrijdingsmiddelen bevatten. Coffeeshops die cannabis inkopen vanuit de gecontroleerde teelt, verkopen cannabisproducten waarvan de volledige samenstelling bekend is. Zij kunnen de kwaliteit garanderen en de bezoekers nog beter informeren. Dit heeft een positief effect op de kennis en bewustwording van de coffeeshopbezoekers en daardoor ook op hun gezondheid.
 • Gereguleerde teelt levert een positieve bijdrage aan de veiligheid en openbare orde.
  Coffeeshops kopen gecontroleerd geteelde cannabis in. Dit voorkomt dat ze cannabis moeten
  inkopen bij illegale leveranciers. Deze leveranciers staan buitenspel. Illegale kwekerijen verliezen hun aantrekkingskracht. Kwetsbare groepen in de samenleving die zich laten verleiden tot het
  beschikbaar stellen van ruimte voor een kleine wietplantage op zolder, lopen minder kans om een
  dergelijk aanbod te krijgen en omwille van het geld, in de problemen te komen. Een transparante en beheersbare keten maakt de omgeving rondom cannabis, cannabisgebruikers en coffeeshops
  veiliger.
 • Gereguleerde teelt is positief voor de schatkist
  De financiële middelen waarmee coffeeshops de inkoop van cannabis betalen, verdwijnen met de gereguleerde kweek niet meer in het 'zwarte circuit', maar komen in aanmerking voor
  belastingheffing. Belastingen op de in- en verkoop van de via gereguleerde teelt verkregen cannabis, leveren de schatkist forse extra inkomsten op. Daarnaast zorgt gereguleerde teelt voor een besparing van de kosten die politie en justitie maken voor het bestrijden van de illegale
  cannabisteelt.
 • De Stichting Gecontroleerde Cannabisteelt zet haar winst in voor innovatie van de cannabisbranche, onderzoek naar cannabis en voorlichting over de eigenschappen van de producten.

Bestuur

Het onafhankelijke bestuur van de Stichting Gecontroleerde Cannabisteelt bestaat uit drie tot vijf personen met een maatschappelijke positie en relevante deskundigheid.

©2020 Stichting Gecontroleerde Cannabisteelt. All Rights Reserved. Design by PUP webdesign

Zoek